By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Căng thẳng tại Tu viện Bát Nhã - Phỏng vấn thầy Trung Hải (BBC News)

Căng thẳng tại Tu viện Bát Nhã - Phỏng vấn thầy Trung Hải (BBC News)

Email In PDF.

Tin cho hay gần 400 tu sinh có liên hệ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn đang ở trong Tu viện Bát Nhã qua ngày 4/07/2009, trong lúc Thượng tọa chủ trì ở đây đòi họ phải ra đi.

Nghe phỏng vấn thầy Trung Hải