By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Vụ Bát Nhã: Chủ trương Nhà nước hay lỗi Địa phương? - Phần 1 (RFA)

Vụ Bát Nhã: Chủ trương Nhà nước hay lỗi Địa phương? - Phần 1 (RFA)

Email In PDF.

Thiện Giao, phóng viên RFA, 2009-07-13

Sự kiện tu viện Bát Nhã tại Lâm Đồng diễn ra cách nay 2 tuần. Khoảng 400 tăng sinh và giáo thọ tu tập theo pháp môn Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh đang lâm vào hoàn cảnh bị cúp điện, cúp nước, cúp điện thoại.

Trong khi đó nhiều người từ bên ngoài có những hành vi nguy hiểm khi tấn công vào tu viện. Những người quan sát cho biết công an địa phương cũng có mặt nhưng không can thiệp, cho đến những ngày gần đây.

Biên tập viên Thiện Giao của Ban Việt Ngữ - Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Sư Cô Chân Không Nghiêm, một đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh, hiện đang sống tại Pháp, về vấn đề này.

Bài phỏng vấn chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là về hiện tình tại tu viện, về bức thư gởi Bộ Trưởng Công An Việt Nam. Phần thứ nhì, Sư Cô Chân Không Nghiêm thuật lại nội dung cuộc gặp gỡ trước kia giữa Thiền Sư Nhất Hạnh và Chủ Tịch Nước Việt Nam, và những phương cách sắp tới của Làng Mai về vụ tu viện Bát Nhã. .....