By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Xin Tăng thân toàn thế giới cầu nguyện cho Tăng thân Bát Nhã

Xin Tăng thân toàn thế giới cầu nguyện cho Tăng thân Bát Nhã

Email In PDF.

[FRANCE - LÀNG MAI - 18:45 28.06.2009] Công An đã phong tỏa không cho Phật tử các nơi về cứu giúp 400 tu sĩ trẻ của Bát Nhã. Như vậy việc bạo động và đuổi 400 tu sĩ Bát Nhã không còn là việc nội bộ Phật Giáo nữa. Chủ trương nhà nước rất rõ ràng. Tánh mạng các tu sĩ trẻ rất lâm nguy tối nay - tối 28 rạng ngày 29.06. (bây giờ là 5 giờ chiều ở Pháp và 11 giờ đêm ở Bát Nhã).

Xin Phật tử khắp nơi, những người thương tưởng 400 tu sĩ trẻ ở Bát Nhã hãy ngồi tĩnh tâm để năng lượng bồ tát Quan Thế Âm trong mỗi chúng ta được cô đọng lại bao trùm lấy mỗi chúng ta và sự bình an và từ bi trong ta sẽ làm tăng trưởng năng lượng Quan Âm đó, để có sự mát mẽ bình an trong mỗi chúng ta hầu chuyển hóa tâm bức xúc của chúng ta. Tâm Quán Thế Âm trong chúng ta sẽ tăng trưởng bao trùm làm mát mẻ thanh lương trong lòng ta và vươn cao hòa nhập với tâm Quán Thế Âm của tam thiên đại thiên thế giới. Tâm Quán Thế Âm của chúng ta và của tâm từ bi của tam thiên đại thiên thế giới đang biến thành một năng lượng tập thể vĩ đại sẽ bao trùm che chở cho 400 tu sĩ ở Bát Nhã.

Cầu xin Năng lượng này sẽ tiếp xúc được với tâm Quán Thế Âm thương yêu của các tu sĩ ở đó và năng lượng lành này sẽ ôm trùm mọi người để mọi người đều bình an.

Tình thương lớn này có thể chạm được Phật tánh trong những người đến Tu Viện với tâm ác hại. Để cho năng lượng từ bi thanh lương Quán Thế Âm tập thể này sẽ chạm được năng lượng Quan Âm trong những người có tâm ác được khơi dậy để chính họ sẽ chùng tay.

Xin năng lượng từ bi thanh lương Quán Thế Âm tập thể này sẽ chạm được năng lượng Quan Âm trong những người có tâm ác được khơi dậy để chính họ sẽ chùng tay.

Xin năng lượng từ bi thanh lương Quán Thế Âm tập thể này sẽ chạm được năng lượng Quan Âm trong những người có tâm ác được khơi dậy để chính họ sẽ chùng tay.

Nam Mô đại từ đại bi thanh lương địa bồ tát Quán Thế Âm!

Nam Mô đại từ đại bi thanh lương địa bồ tát Quán Thế Âm!

Nam Mô đại từ đại bi thanh lương địa bồ tát Quán Thế Âm!

Tăng thân Làng Mai tại Pháp

Giáo thọ, Thích Nữ Chân Không Nghiêm.