By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Kiến nghị của Phật tử Việt Nam tại Toronto, Canada

Kiến nghị của Phật tử Việt Nam tại Toronto, Canada

Email In PDF.

HaiDuongXuatGia

TT Đức Nghi và TT Giác Viên chụp hình chung với tăng thân
và các tân sa di/sa di ni cây Hải đường mới xuất gia ngày 10.05.2006

--------------------------------------------------------

Toronto Ngày 1 tháng 8, năm 2009

Lá thơ tâm huyết từ những người Phật tử Việt nam tại Toronto, Canada về vấn đề quyền tu học của 400 tăng ni sinh tu viện Bát Nhã, Bảo lộc đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Kính gửi Ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam Nguyễn minh Triết

Đồng kính gửi:

Ngài Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn tấn Dũng

Ngài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn phú Trọng

Chư Tôn đức Lãnh đạo Phật giáo Việt nam

Chư vị Lãnh đạo các Tổ chức Đảng phái chính trị, các Đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Phật tử Việt nam

Chư vị Lãnh đạo các ngành Tư pháp, An ninh, Tôn giáo, Hành chính và Ngoại giao Việt nam

Ngài Đại Sứ Việt nam tại Canada Nguyễn đức Hùng

Các ngài Đại sứ Việt nam tại các nước trên thế giới

Chư Tôn đức Viện chủ các Tu viện, Học viện Phật giáo Việt nam

Các Cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và ngoài nước

Nam Mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm,

Kính thưa Ngài Chủ tịch Nước cùng Chư liệt vị,

Chúng tôi ký tên dưới đây là một số phật tử Việt nam đang sinh sống và tu học với Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ nhiều năm qua tại Toronto, Canada và nhiều nơi trên thế giới, xin được gửi đến chư vị lời thăm hỏi ân cần, và tha thiết xin quý vị lắng nghe lời kêu cứu của gần 400 tu sĩ trẻ đang tu học tại Tu viện Bát Nhã, có hành động can thiệp kịp thời và thìch đáng để giúp đỡ họ.

Chắc Ngài Chủ tịch cũng như tất cả Chư liệt vị đều biết vấn đề Tu viện Bát Nhã đang là mối ưu tư của hàng đầu không những cho chúng tôi là những người đặt nhiều niềm tin vào sự đóng góp của Phật giáo vào sự đi lên của đất nước, mà là cho tất cả những ai nhận thức được sự hệ trọng của sự phát triển tâm linh và tương lai của tuổi trẻ Việt nam trong hiện tại cũng như sau này.

Chúng tôi xin được mạn phép nêu lên một số nhận định cơ bản để chia sẻ với tất cả Chư vị đang quan tâm giải quyết vấn đề tu viện Bát Nhã:

1. Chúng tôi tin tưởng vào sự đóng góp to lớn của Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai vào việc xây dựng một đạo Phật nhập thế khế hợp với nhu cầu cấp thiết của thời đại, bằng nổ lực đi tìm một lối thoát tâm linh không những cho Việt nam mà cho cả toàn thế giới trước sự đe dọa tha hóa và tàn hoại của nền văn minh vật chất đang ở mức độ sa đoạ nghiêm trọng nhất.

2. Chúng tôi tin tưởng vào sự thiết yếu của sự có mặt của Tăng đoàn Làng Mai tại Việt nam để đóng góp vào công trình đem đạo Phật vào cuộc đời, nhất là vào đời sống dân tộc một các sinh động và hòa hợp nhất.

Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai qua trên 40 năm kinh nghiệm xây dựng và hoằng hóa tại các nước Âu Mỹ,  đã thành công  trong việc giúp chuyển hóa và trị liệu những khổ đau của con người và xã hội bằng sự tu tập Chánh niệm và Giới Định Tuệ ngay trong đời sống hằng ngày. Càng ngày càng có nhiều người ở khắp nơi trên thế giới về tu tập tại các Tu viện của Làng Mai.

Tại Việt nam, pháp môn tu tập của Làng Mai từ năm 2005 đến nay đã góp phần giúp nhiều người trẻ, và đồng bào mọi giới kể cả trí thức, doanh nhân, cán bộ… tìm ra hướng đi và cách sống mới phù hợp với nếp sống tâm linh và đạo đức dân tộc, thoát khỏi những khủng hoảng đang dẫn đến sự đổ vỡ trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Tăng đoàn đề ra những phương thức sống và hành động thiết thực dựa trên đạo lý của Trí tuệ và Tình thương, bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài, giải quyết xung đột bằng đối thoại và hòa bình để đưa con người và trái đất ra khỏi nguy cơ đang bị hủy diệt bằng bạo động, căm thù và khai thác, hưởng thụ một cách vô minh.

3. Chúng tôi tin tưởng rằng vì lợi ích sống còn của dân tộc và đạo pháp, Thiền sư Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai đã có những thái độ cũng như hành động thích ứng, được thể hiện qua những lời kêu gọi cảnh tỉnh bộc trực và công khai, những cuộc hội kiến, đối thoại trực tiếp với các vị Lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong nước.

Thiền sư Nhất Hạnh cho đến hôm nay, cũng như trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, trước nỗi thống khổ của đồng bào và nhân loại trong chiến tranh cũng sau chiến tranh, đã không ngần ngại lên tiếng, đồng thời đề ra con đường thoát khổ thích hợp cho con người thời đại.

Nhiều Sự thật cùng những hành động phát xuất từ tình thương và tinh thần vô uý có khi không hợp ý một số vị lãnh đạo quốc gia cũng như quốc tế, không làm hài lòng một số cá nhân, đoàn thể, nhưng luôn luôn được khơi nguồn từ tuệ giác Vô phân biệt, Tương tức, vượt qua giới hạn của biên giới quốc gia, tôn giáo và chủng tộc.

Nhiều Sự thật đã được nói lên để mở đường đi vào tương lai cho con cháu và nối tiếp truyền thống tôn trọng đạo nghĩa của cha ông, luôn thể hiện tình thương vô bờ bến, lòng yêu nước sâu xa, tất cả cho hoà bình, vì tình anh em ruột thịt, hòa giải và bất bạo động thực sự.

4. Chúng tôi tin tưởng rằng một khi quý liệt vị cũng như các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo trong nước thấy rõ vai trò thiết yếu của Làng Mai trong việc góp phần phục hồi và chấn hưng đạo đức cá nhân và xã hội, cùng với nỗ lực hòa giải dân tộc và vạch ra con đường đạo lý để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của đất nước thì chư vị sẽ có niềm tin nơi những người trẻ đang có mặt trong Tăng đoàn, nối gót chư Phật, chư Tổ và tiền nhân để làm đất nước và con người Việt nam ngày càng đẹp và vững bền.

Chúng tôi tin tưởng với sự nhiệt tâm giúp đỡ của ngài Chủ tịch Nước và chư liệt vị, việc giải quyết chỗ ăn ở, tu học cho 400 người trẻ ưu tú đang cống hiến đời mình cho chí nguyện độ sinh và giải thoát không là một việc quá khó.

Việc tranh chấp về cơ sở vật chất tại Tu viện Bát nhã nơi có 400 thiền sinh trẻ đang tu học đã đi đến chỗ bức thiết cần có sự can thiệp và chỉ đạo phối hợp của quí Ngài lãnh đạo quốc gia và Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam nhằm tránh không để sự cố  này bị  xử lý khinh xuất bằng bạo động dù từ bất cứ cá nhân, đoàn thể, hay một bộ phận nào để trở thành một vấn nạn khiến tất cả Chư vị cũng như đồng bào cả nước và quốc tế sẽ phải lo lắng, giao động, bất an.

Chúng tôi tin biến cố này có thể được ngăn chận kịp thời, trả lại Bát Nhã thanh tịnh cho các tăng ni sinh, và các tranh chấp vật chất sẽ được giải quyết  thỏa đáng bởi các ban ngành chuyên môn kết hợp với sự chỉ đạo của các bậc cao đức trong giáo hội Phật giáo, trên cơ sở pháp lý và đạo lý dân tộc.

Chúng tôi mong mỏi Ngài Chủ Tịch Nước và Chư liệt vị lấy công tâm, quyền hạn, uy tín can thiệp, tạo điều kiện giúp các bên liên hệ ngồi lại đối thoại trong tinh thần hòa giải, tìm một giãi pháp thỏa đáng trong tình huynh đệ.  Xin đừng để biến cố Bát Nhã lan rộng, ngày một nghiêm trọng, phức tạp, có nguy cơ làm tổn thương đến sự đoàn kết dân tộc cũng như tôn giáo, gây ảnh hưởng đến uy tín về việc thực thi Nhân quyền tại Việt nam và làm mất lòng tin của đồng bào trong và ngoài nước.

Xin Ngài Chủ Tịch Nước và các Chư vị lên tiếng và hành động để cho 400 tu sĩ trẻ đầy nhiệt huyết đang tu học yên lành không bị biến thành nạn nhân của tham vọng, thành kiến và nhận thức sai lầm của một số ít người, vì chưa thấy rõ được bản chất của Sự thật và Tình Thương, vô tình làm tổn hại đến việc xây dựng một nền móng tâm linh vững chắc cho tiền đồ đạo pháp và dân tộc.

5. Chúng tôi xin ngài Chủ Tịch Nước cùng tất cả chư vị lưu ý đến thỉnh nguyện của 400 tăng ni sinh có nhu cầu sống và tu học với nhau trong cùng một Tu viện. Mô thức sống trong Tăng thân như một cơ thể không thể tách rời, nương tựa nhau để thực tập nếp sống đạm bạc, tỉnh thức là một truyền thống xuất phát từ Tăng đoàn thời Đức Phật hơn 2500 năm trước, và đã được áp dụng trong gần một phần tư thế kỷ nay ở trong tất cả các Tu viện của Tăng đoàn Làng Mai trên thế giới:  Làng Mai (Pháp), Lộc uyển, Thanh sơn, Bích nham (Hoa kỳ), Trung tâm Phật giáo Ứng dụng Âu châu (Đức)…

Mong tất cả chư vị có điều kiện nhìn sâu để thấy sự có mặt của Tăng đoàn Làng Mai trên các quốc gia Âu Mỹ nêu trên là một đóng góp lớn cho hạnh phúc và hòa bình của các dân tộc này, kể cả những nước đã từng gây chiến tranh tang tóc cho đất nước và dân tộc ta.

Tăng đoàn Làng Mai ngày càng được hiểu và trân quý bởi nhân dân các nước phát triển cao, đa số có nguồn gốc Thiên chúa giáo, vì đã chứng tỏ xứng đáng là một đoàn thể Phật giáo thực tu Giới Định Tuệ. Tăng đoàn không là mối nguy hại cho một quốc gia, một đoàn thể, một tôn giáo nào, không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, chỉ thực hiện sứ mạng đem thông điệp Tình thương đích thực và pháp môn chuyển hóa khổ đau của Đức Phật đến bảo hộ tất cả các sinh mệnh.

Vì vậy chúng tôi khẩn thiết xin ngài Chủ tịch và chư vị tạo điều kiện cho 400 tu sĩ trẻ này tiếp tục được yên ổn tu học ở Tu viện Bát Nhã, chiếc nôi đã ôm ấp nuôi dưỡng lớp người trẻ thành tâm tu tập pháp môn Phật dạy ‘ Tỉnh thức, An lạc trong từng Bước chân, trong từng Hơi thở’, để được làm những con người tự do, có khả năng vượt thoát khổ đau và làm lợi ích cho đờì.

Chúng tôi tin tưởng những người trẻ này là những hạt giống quý mang trong tim nổi khao khát được tu tập chánh pháp để góp phần cống hiến những gì đẹp nhất, lành nhất cho đất nước quê hương trong một thế giới hội nhập vừa sâu rộng vừa phức tạp.

Chúng tôi tin tưởng với lòng yêu nước và sự sáng suốt, Chư vị sẽ làm tất cả những gì có thể làm để giúp hòa giải mọi chấp tranh, bảo vệ và giữ gìn những đóa sen tinh khiết đang mang sứ mạng tiếp nối truyền thống tâm linh tốt đẹp của đạo Phật gắn với đời sống của dân tộc.

Xin không để một ai vì bất cứ lý do gì mưu đồ hay dùng bạo lực bức hại, áp chế 400 tăng ni sinh này và những người trẻ khác đang có cùng hạnh nguyện như họ, phải đi vào một hướng khác, hay theo một con đường khác.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi Ngài Chủ tịch Nước và chư vị khẩn cấp yểm trợ 400 con cháu quý vị, đang mang trong lòng Trí tuệ và Tình thương của Bồ tát Quan Thế Âm, với vũ khí duy nhất là trái tim yêu thương, cùng với hơi thở, bước chân bình an, đối mặt với đe dọa, áp bức, khủng bố và trừng phạt của bất công, vô minh, đến nay vẫn còn bị vây hãm khốc liệt, đang từng phút giây chờ đợi sự cứu nguy khẩn cấp của quí Ngài.

Hành động hòa giãi và che chở của quý vị sẽ xua tan bóng tối của bạo lực, đem lại niềm tin cho tuổi trẻ sẽ là một nét son trên nền trời chính trị và tôn giáo của đất nước.

Lịch sữ sẽ không bao giờ quên ơn quý liệt vị.

Xin chân thành cảm ơn Ngài Chủ tịch và chư vị đã lắng nghe tiếng nói chân thực và khẩn thiết của chúng tôi.

Thành kính biết ơn.

Đồng ký tên

Tăng thân Toronto

Chân Tịnh Giới  Phu Nguyễn

Chân Bảo Nguyệt  Đệ Nguyễn

Chân Tịnh Nhãn  Nguyễn văn Kỷ Cương

Chân Hoa Quang  Nguyễn thị Phương Đàn

Chân Hảo  Tuyền Nguyễn

Chân Viên Thành  Minh Tư đồ

Chân Kim Đài  Anh Tư đồ

Chân Viên Dung  Nguyễn văn Tuyến

Chân Khả Ý  Huỳnh thị Thương

Chân Tính Hải  Nguyễn Thế Hà

Chân Tính Thiện  Nguyễn Thị Hảo

Chân Bồ Đề  Minh Nguyễn

Chân Thường Hỷ  Liên Tôn

Chân Đại Tường  Tư Đồ Thiện

Chân Bảo Vân  Nguyễn Thành

Chân Trí Đạo  Hoàng trọng Nhân

Chân Trí Lương  Nguyễn thị Hường

Chân Trì Giới  Duy Huỳnh

Nhi Nguyễn

Nguyên Huy  Ngô phi Mậu

Quảng Định Nguyễn thị Chín

Nguyên Tuệ  Bằng Huỳnh

Tâm Minh Phẩm  Bùi Hai

Tâm Diệu Đức  Bùi Trình

Nguyên Thái  Nhường Vũ

Nguyên Từ

Nguyên Liên  Nguyễn Mai

Tâm Từ Hoà  Nguyễn Tuyết