By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Hình ảnh các thầy ĐỒNG và Đồng Hạnh đốt phá am cốc và đuổi chém tăng, ni tu viện Bát Nhã trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2009

Hình ảnh các thầy ĐỒNG và Đồng Hạnh đốt phá am cốc và đuổi chém tăng, ni tu viện Bát Nhã trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2009

Email In PDF.
5
Thầy Đồng Hạnh tưới xăng đốt cốc ngày 23.06.2009
3
Thầy Đồng Hạnh châm lửa đốt cóc sáng 23.06.2009
CungCacThayDongDap
cungcacthaydongdappha
S5030533
Đồng Hanh đi lại để bảo vệ cho nhóm người phá cóc
S5030537
Với cây rựa trên tay thầy Đồng Hạnh rượt theo những người đứng gần và rượt đòi chém 24.06.2009
S5030539
Với cây rựa cán dài thầy Đồng Hạnh lăm le đòi chém người
S5030541
Đồng Hạnh ngồi canh cho những người khác phá cốc
dappha
S5030555
Đồng Hạnh sau khi đập phá am cốc để phi tang