By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Một đóa hoa thơm khiết nở trên đất Phù sa

Một đóa hoa thơm khiết nở trên đất Phù sa

Email In PDF.
Thân Gửi quý vị trong ban Biên Tập Phù Sa,

Quần chúng Việt Nam thấy càng ngày Phù Sa càng chứng tỏ hướng về tiếng nói của sự thật, càng ngày càng khuyến thỉnh phát huy những gì lành mạnh, đẹp đẽ của các thành phần dân tộc, để cho càng nhiều người Việt càng tốt đi về hướng giữ thơm quê hương Việt Nam.

Phù Sa đã chứng tỏ có hướng đi rất khác với những mạng thông tin chỉ tìm tin giựt gân bôi bát, nói xấu, thêu dệt và đấm đá chửi bới nhau bằng ngòi bút.

Pháp nạn Bát Nhã có khả năng làm bung ra sự thật. Chúng tôi biết Phù Sa có đủ khả năng làm điều đó. Phải viết và trưng bày tận tường nhiều khía cạnh của sự thật với lòng dũng cảm. Chỉ khi nào sự thật được bung ra thì mới có cơ hội được chữa trị tận gốc.

Từ từ quần chúng sẽ thấy rõ ai là những vị liêm khiết trong Giáo Hội và ai là những vị bị Công An sử dụng trong Giáo Hội. Những nhân chứng sẽ từ từ cho thấy rõ thầy Đức Nghi đã cho người nào trong Giáo Hội hay trong Công An tôn giáo “ăn”. Và thầy Đức Nghi lấy tiền của ai (!) để cho những người đó ăn. Và người này đã hứa với người kia sẽ làm những gì và được những gì ? Họ hứa hẹn với nhau như thế nào? Từ từ quần chúng sẽ thấy rõ những vị tôn đức nào trong Giáo Hội có thực lòng thương tưởng các thầy các sư cô tu sĩ trẻ đang tu tập nghiêm chỉnh tại Bát Nhã, và những vị nào vì kẹt một vài tỳ vết nào đó mà không dám nói ra, cứ để cho Công An sử dụng mình. Quần chúng sẽ thấy rõ bàn tay Công An trong cơ cấu nội bộ của Giáo Hội và Tôn Giáo chưa hề thực sự có tự do ở Việt Nam. Quần chúng cũng sẽ thấy được một phần nào bàn tay Bắc Kinh trong việc đàn áp Bát Nhã.

Tôi thấy các thầy các sư cô tu ở Bát Nhã hiền quá, họ chỉ mong cho tình thế an ổn để được tu học và hoằng pháp. Họ chẳng có tham vọng gì đánh tham nhũng và phản đối việc lợi dụng quyền hành. Cũng vì vậy nên họ đã yêu cầu Phù Sa chấm dứt Diễn Đàn Bát Nhã lần trước. Và hình như các vị bên Làng Mai Pháp quốc cũng vậy. Chúng tôi đọc trang nhà Làng Mai hoài mà không thấy kêu gọi quần chúng làm gì để nói lên cái sự thực phũ phàng của chính quyền và thầy Đức Nghi đối với họ. Làng Mai có vẽ không ưa chuyện tranh chấp, bắt bẻ nhau và muốn cho mọi người đều có nẻo thoát dù cho đó là những người đã gây khó khăn cho họ. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ Phù Sa nên can đảm đi trọn con đường của mình đề giúp cho sự thật được thực sự hiển lộ. Đừng vội chấm dứt Bát Nhã Pháp Nạn II. Phải đi cho đến cùng. Rất có nhiều sự thật cần được phơi bày. Thân chúc Phù Sa có dư nhiệt huyết, dù là từ bi nhưng phải can đảm làm sáng tỏ những sự thực phủ phàng để cho thiên hạ đừng tái phạm.

Nguyễn Viết Sử
Hà Nội.