By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Kiến nghị Tăng thân Suối Thương gửi Thỉnh nguyện thư đến Đại sứ Đức tại Hà Nội xin can thiệp cho vấn đề Bát Nhã

Tăng thân Suối Thương gửi Thỉnh nguyện thư đến Đại sứ Đức tại Hà Nội xin can thiệp cho vấn đề Bát Nhã

Email In PDF.

TangthanSuoiThuong


Ngày thứ sáu, 26 tháng bảy, một số anh chị trong tăng thân Suối Thương Buddhistisches Meditationshaus - Quelle des Mitgefühls - Hreidenheimerstr.13 - 13467 Berlin đã gửi Thỉnh nguyện thư đến ông Đại sứ Đức tại Hà Nội yêu cầu can thiệp với Chính phủ Việt Nam chận đng mọi hành động tấn công và bức bách các tu sĩ tại tu viện Bát Nhã Lâm Đồng cũng như tôn trọng Nhân quyền của 400 công dân Việt ở tại đây.

 


 

 


-------------------------------------------------

Kính gởi Ông Đại-sứ Cộng Hoà Liên Bang Đức tại Việt Nam

Kính thưa ông Đại-sứ,

Trung tâm thiền của chúng tôi tại Berlin thuộc về truyền thống tu tập của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tu viện Làng Mai, Pháp quốc.

Chúng tôi vừa được tin những tu sĩ của Tu Viện Bát Nhã gần Đà Lạt đã bị tấn công hành hung vào cuối tháng sáu vừa qua.

Khoảng 100 người qúa khích tràn vào tu viện, liệng phá những vật dụng tùy thân của các tu sĩ ra khỏi phòng của họ, chận đường tiếp tế lương thực, cắt đường dẫn điện, nước, bôi trét phân dơ bẩn lên các bức tượng.Trong khi đó công an mặc thường phục hiện diện đã không can thiệp, nghiễm nhiên để những người qúa khích này tự do thao túng.

Chúng tôi thỉnh cầu Ông Đại-sứ liên hệ với chính quyền Việt Nam và sở cảnh sát địa phương, yêu cầu  họ làm mọi cách để chận đứng các hành động tấn công và bức bách các tu sĩ. Cần thiết hơn cả là cấp bách tái lập điện nước và bảo đảm nguồn tiếp tế lương thực vào tu viện.

Tại Đức, nơi thành phố Walbröl, cách Köln khoảng một tiếng đồng hồ, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, một trung tâm Phật giáo lớn theo truyền thống làng Mai đang phát triển và hàng ngàn người đã đổ về đây tháng sáu vừa qua để tham dự khóa tu với Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh, một vị Thầy rất được mến  mộ trên toàn nước Đức.

Chúng tôi kính xin Ông Đại-sứ chuyển đến chính quyền Việt-Nam sự quan tâm và lo lắng sâu đậm của chúng tôi về những sự việc xẩy ra tại Bát Nhã, và kính xin Ông giúp sức điều tra về những việc này cũng như giúp sức chặn đứng những khủng bố và bức bách tại đây.

Thân ái kính chào Ông

Annabelle Zinser

Chủ trì Thiền Viện Suối Thương, Bá Linh

Buddhistisches Meditationshaus

Quelle des Mitgefühls

Hreidenheimerstr.13

13467 Berlin

26. Juli 2009

An den deutschen Botschafter in Vietnam

Sehr geehrter Herr Botschafter,

Unser Meditationshaus in Berlin steht in der Tradition des Vietnamesischen Zenmeister Ven. Thich Nhat Hanh und seinem Kloster Plum Vaillage in Frankreich.

Wir haben von den Angriffen Ende Juni auf den Prajna-Tempel, auf  die Mönche und die Nonnen von Bat Nha in der Provinz Dalat gehört:

Etwa 100 aufgehetzte Menschen drangen in das Kloster ein,  warfen die Habseligkeiiten der Mönche und Nonnen aus deren Wohnräumen, unterbanden ihre Lebensmittelzufuhr, kappten die Wasserleitungen, verschmierten Statuen mit Exkrementen und unterbrachen die Elekrizität. Polizisten in Zivil, die sich auf dem Klostergelände befanden griffen nicht ein, sondern ließen diese aufgehetzten Menschen gewähren

Wir möchten Sie bitten, mit der vietnamesischen Regierung und den örtlichen Polizeibehörden in Verbindung zu treten und alles zu tun, um diese Angriffe und Einschränkungen auf die Mönche und Nonnen zu stoppen., vor allem sofort die Elekrizität und Wasserleitungen zu reparieren und freien Lebensmittelzugang zum Kloster zu garantieren.

In Deutschland - Waldbröl - , eine Stunde von Köln entfernt wird im Augenblick das EIAB, das European Institute of Applied Buddhism, ein großes buddhistisches Institut in der Tradition von Plum Village/Thich Nhat Hanh errichtet und Tausende von Menschen waren im Juni dieses Jahres bei den wunderbaren Belehrungen von Ven Thich Nhat Han dabei, der für viele von uns in Deutschland ein sehr  geliebter Lehrer ist

Bitte leiten Sie unsere große Sorge über die Vorgänge in Bat Nha an die vietnamesische Regierung weiter und helfen Sie mit,  diese Vorgänge zu untersuchen und die Angriffe und Einschränkungen zu stoppen.

Mit freundlichen Grüßen

Annabelle Zinser
1.Vorsitzende der "Quelle des Mitgefühls", Berlin

 

phapnanbatnha.net | 12.08.2009