By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Văn bản của TT Đức Nghi xin phép, GHPGVN và BTGCP chấp thuận cho Tu viện Bát Nhã tu học theo pháp môn Làng Mai

Văn bản của TT Đức Nghi xin phép, GHPGVN và BTGCP chấp thuận cho Tu viện Bát Nhã tu học theo pháp môn Làng Mai

Email In PDF.

Văn bản của TT Đức Nghi xin phép, GHPGVN và BTGCP chấp thuận cho Tu viện Bát Nhã tu học theo pháp môn Làng Mai dạng PDF

"....Tháng 5/ 2005, Sư cô Chân Thoại Nghiêm đã dẫn 85 sa di ni và tập sự xuất gia nữ từ Huế vào để thiết lập sinh hoạt ni chúng Làng Mai tại Bát Nhã, lấy tên là Xóm Bếp Lửa Hồng. Tháng 10/2005, thầy Thích Chân Nguyện Hải và Thích Chân Pháp Khâm dẫn một số sa di và tập sự nam từ Huế vào để thiết lập sinh hoạt tăng chúng Làng Mai tại Bát Nhã, lấy tên là Xóm Rừng Phương Bối. Chúng con đã thảo luận và bàn bạc sinh hoạt theo mô thức Làng Mai tại Bát Nhã với Thượng Toạ.

Thượng Toạ luôn khẳng định là Tu viện Bát Nhã sẽ hoàn toàn tu học và sinh hoạt theo mô thức Làng Mai và sắp xếp cho các đệ tử không thích tu học theo pháp môn này cư trú ở nơi khác. Những vị còn lại đều tuân theo thanh quy của tu viện và ai không theo thanh quy của Tu viện sẽ bị mời đi, bất kể người đó là đệ tử của Thượng Toạ hay đệ tử của Sư Ông Làng Mai. Các chú điệu của Thượng Tọa ở Bát Nhã khi được truyền 10 giới sa di cũng được công nhận và đặt pháp tự như đệ tử của Sư Ông theo ý Thượng Tọa. Thượng Toạ đã đề cử thầy Thích Đồng Hạnh, đệ tử của Thượng Toạ lo về mặt hành chánh, liên lạc với Giáo hội và chính quyền. Vì vậy, các buổi họp của Ban Giáo Thọ Làng Mai hàng tuần để bàn thảo về sinh hoạt của tăng thân đều có mặt của Thượng Tọa và thầy Đồng Hạnh, dù thầy chưa phải là giáo thọ của Làng Mai. Riêng thầy Đồng Châu vì không còn ở Bát Nhã nên không dự họp.

Theo lời chỉ dạy của Thượng Toạ, chúng con đã soạn những văn bản để xin phép cho tu viện Bát Nhã được tu học theo Pháp môn Làng Mai lên Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Trị Sự TWGHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng con cũng đã soạn những văn bản để trình và xin phép cho các Lớp Bồi Dưỡng Những Người Chuyên Hoạt Động Tôn Giáo (Mẫu M16) từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010 và Đơn Đề nghị Mời Tổ chức và Người Nước Ngoài về Sinh hoạt Tôn giáo tại Việt Nam (mẫu M12). Tu viện Bát Nhã được Ban Tôn giáo Chính Phủ chấp thuận cho tu học theo pháp môn Làng Mai qua công văn số 525-TGCP-PG ngày 07 tháng 7 năm 2006. Chúng con cũng luôn cung cấp những giấy tờ liên quan đến việc đăng ký tạm vắng tạm trú và chuyển đến thầy Đồng Hạnh để khai báo với chính quyền địa phương khi thầy yêu cầu....."

Trích từ Bản tường trình tóm tắt các sự kiện lên BTS Tỉnh hội PG Lâm Đồng 12.08.2008

 

01VanBanChoPhepBatNhaTuHocTheoPhapMonLangMai_UBTG-large

 

02VanBanChoPhepBatNhaTuHocTheoPhapMonLangMai-HDTSTWGHPGVN  -large

03DonDeNghiMoLopBoiDuong-large

 

04DonDeNghiMoLopBoiDuong(02)-large

 

05DonXinPhepMokhoaTuTu_2006-2010_BTSTinhHoiLamDong-large

 

 

06DonXinMoiCacViGiaoThoLangMaiVeTuVienBatNha_07_08_2006-large

 

08DonMoiBaVityKheoVeTuVienBatNha_25-07-2005-large