By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Văn bản công an xã Damb'ri trục xuất tăng thân khọi tu viện Bát Nhã

Văn bản công an xã Damb'ri trục xuất tăng thân khọi tu viện Bát Nhã

Email In PDF.

Thông báo ngày 07.08.2008 CA Xã Damb’ri
trục xuất tăng thân đang tu học theo pháp môn Làng Mai rời khỏi tu viện Bát Nhã

VanbanCongAnDambriTrucXuatNgay08-08.2008

 

Nguồn: phuongboi.org