By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục TT Đức Nghi sách tấn các giới tử trước ngày thọ giới sa di

TT Đức Nghi sách tấn các giới tử trước ngày thọ giới sa di

Email In PDF.

TT Đức Nghi rất mong có nhiều người trẻ về Tu viện Bát Nhã xuất gia (xem phim TT sinh hoạt với người trẻ). Thượng tọa đã làm lễ xuất gia cho gần 250 người trẻ thuộc các gia đình xuất gia Cây Hướng Dương (08.2005), Cây Hồng Giòn (01.2006), Cây Hải Đường (05.2006), Cây Trầm Hương (3.2007) và Cây Lê ( 02.2008, xem phim lễ xuất gia). Thiền sư Nhất Hạnh là bổn sư và là thầy truyền giới, và TT Đức Nghi là y chỉ sư cho các vị tu sĩ mới xuất gia này. Các thầy và sư cô tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã đều thương kính gọi Thượng tọa là sư phụ. TT Đức Nghi cũng là một giáo thọ Làng Mai, được Thiền sư Nhất Hạnh truyền đăng vào tháng 1 năm 2006.

Dưới đây là lời sách tấn của TT Đức Nghi cho các giới tử thuộc gia đình xuất gia cây Lê ngày 16.02.2008, trong khóa tu Về Giữa Gió Xuân.

Nam mô Đức Bồn sư Bụt Thích ca Mâu ni,
Kính bạch Sư ông,
Kính thưa toàn thể đại chúng,
Thưa quý vị giới tử.

Hôm nay, các con đứng trươc Phật Đài, trước đại chúng, để làm lễ dẩn thỉnh chuẩn bị cho ngày mai xuất gia, thì thầy có mấy lời căn dặn trước khi mình thế phát xuất gia. Đây là một điều may mắn cho các con. Trong thời gian vừa qua các con đã theo học, theo tu các khóa tu do Tu viện Bát Nhã tổ chức. Và đã nhận được con đường nào phải đi, và với tấm lòng kiên trì đó hôm nay đã thành sự thật. Qua bao tháng thử thách và rèn luyện trong tu viện, thì hội đồng giáo thọ đã quyết định các con đã được xuất gia. Thì đây là một điều mà các con đã hằng mong mỏi. Sanh được làm người khó, gặp Phật pháp đã khó và tu hành theo pháp môn càng khó hơn nữa. Thế thì thầy có mấy lời căn dặn các con như thế này. Khi đã quyết chí chọn con đường xuất trần thượng sỹ này thì phải cố gắng.

Cổ đức chúng ta đã dạy có năm điều mà chúng ta cần ghi nhớ:

Cái điều thứ nhất: “Phát tâm xuất gia hồ hậu đạo cố”. Cái việc phát tâm xuất gia là do chính bản thân của các con, cha mẹ anh em không ai bắt buộc hết. Sau khi các con nghiên cứu được những lời dạy của Chư Phật, Chư Tổ và Sư Ông, và bản thân mình đã quyết định đi trên con đường phụng sự chúng sanh. Cũng không phải vì mang công mắc nợ, cũng không phải vì tình duyên, mà các con phải đi đến chùa để mà tu. Vì lẽ đó các con có đủ yếu tố để trở thành con người xuất trần với thượng sỹ. Tất cả những vị ở đây, sau bao nhiêu tháng thực tập, tu tập. Và đã cảm thấy mình sẽ đi trên con đường chánh niệm, thì đây là cái điều các con đã phát nguyện như vậy. Thì thầy mong rằng các con phải giữ nguyên cái lý tưởng đó.

Cái điều thứ hai: “Hủy kì hình hảo ứng pháp phục cố”, tức ngày mai đây cái đầu tóc như thế này các con sẽ cạo đi mặc bộ đồ nâu sòng lên. Và ngày mai các con sẽ mặc bộ đồ thật đẹp để đánh dấu trong bước thời gian vừa qua mình đã bỏ được, để các bạn chúng ta đang ngồi đây sẽ thấy được rằng những thế hệ các con đi trước, thì chúng ta những người ngồi đây cũng có thể làm được,cũng có thể đi theo con đường đó được. Các con cũng không phải là đui mù xứt mẻ, lục phụ ngũ tạng và các căn đầy đủ hết, cũng tốt đẹp như ai. Nhưng mình đã bỏ hết “ hủy kì hình hảo, Ứng pháp phục cố” , bỏ hết nhứng gì tốt đẹp nhất của người thiện nam tử, người thiện nữ nhơn, để thành con người áo nâu sòng để mà giữ được lý tưởng của mình.

Cái điều thứ ba: “Cắt ái từ thân, vô thích mặc cố.”
Khi đã vào tăng thân rồi không phân biệt người thân, người sơ, cũng không còn dòng họ không còn quyến thuộc, không còn ai hơn ai thua mà đem hết cái tâm phục vụ. Và vào trong tăng thân rồi mình không còn sự dãi đãi biếng nhác và mình cố thực hiện những gì mình phát nguyện ban đầu.

Cái điều thứ tư: “hủy kì hình ảo, ...." Và chúng ta sẵn sàng hủy bỏ cái thân mạng này, để bảo vệ lý tưởng của mình. Nếu một mai lý tưởng của mình bị các thế lực vô minh nó đẩy chúng ta đi lần vào những cái nơi xa xăm, hố thẳm. Cho nên chúng ta sẵn sàng bỏ thân mạng này để giữ lý tưởng của mình. Để đưa chánh pháp ngày càng đi lên.

Cái điều thứ năm: “chí cầu đại thừa ....”. Sau khi quý vị đã bao nhiêu ngày mà quý vị tham cứu học hỏi giáo pháp chánh niệm mà sư Ông đã đưa ra, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho được, thực hiện ngày này ngày kia năm này năm kia, tháng này tháng nọ thì chúng ta sẽ thực hiện được những điều chúng ta phát nguyện.

Thì đó là năm điều thầy căn dặn các con ngày mai đây trước khi thế phát xuất gia phải ghi nhớ. Để thực hiện cho trọn vẹn cuộc đời của mình. Và đó là lòng mong mỏi của sư Ông cũng như của chư tôn đức, và tất cả tăng thân ở đây mong muốn rằng các con sẽ thực hiện được.


Chúc các con tinh tần làm được những gì mình mong mỏi.
Nam Mô Thường Tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguồn: phuongboi.org