By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Wednesday
Jun 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Phim ảnh Ảnh tượng đài Mẹ tại công trường Bông Hồng Cài Áo bị phá

Ảnh tượng đài Mẹ tại công trường Bông Hồng Cài Áo bị phá

Email In PDF.

Thứ hai 29/6/09:

Buổi sáng: phát hiện tượng đài Mẹ tại công trường Bông Hồng Cài Áo bị đập phá và sơn chữ lên. Đoạn đường từ xóm Rừng Phương Bối xuống xóm Bếp Lửa Hồng bị rào chắn ngang.