By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Sư chú Đồng Thanh dẫn các bà cụ xuống phá rối Xóm Bếp Lửa Hồng

Sư chú Đồng Thanh dẫn các bà cụ xuống phá rối Xóm Bếp Lửa Hồng

Email In PDF.

13:10- 13:25 Một số phật tử từ Sài Gòn đi taxi đến thăm xóm Bếp Lửa Hồng. Trong khi các sư cô tiếp các vị Phật tử này, thì sư chú Đồng Thanh dẫn theo các bà cụ xuống, đùng đùng xông vào phòng khách. Người thì giật đồ, người thì vác túi đồ của các vị phật tử đi, và nói muốn mời họ lên phòng khách của các thầy Đồng.

14:15 – 14: 35 Sau khoảng 20 phút các vị này đi về. Một lần nữa các bà cụ này xuống xóm Bếp Lửa Hồng la lối, đòi vào phòng các sư cô để kiểm tra, họ nói là còn một vị khách còn xót lại.

16:00 Tại thiền đường Cánh Đại Bàng, trong lúc quý thầy đang tụng kinh cúng thất cho Sư Thúc Chí Mậu, thì một số em bên ngoài phát hiện các bà cụ viết lung tung trên vách tường. Sau khi họ đi khỏi thì các em tới gần xem và thấy có một túi vải đựng bình bát nhỏ của các sư cô. Một em đã cầm lên,  thấy vật lạ trong túi nên thả xuống, và phát hiện trong túi có một con rắn lục.

 

 

 

Các bà cụ này ở trong tu viện và làm việc theo lời chỉ dẫn của các thầy Đồng. Ví dụ như: khi thấy khách tới thì đi tuyên truyền hay chắn đường bằng những cành cây...

Nguồn: phuongboi.org