By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục "Vẫn chưa đủ điều kiện tạm trú"

"Vẫn chưa đủ điều kiện tạm trú"

Email In PDF.

Tình trạng bạo hành xảy ra tại tu viện Bát Nhã tạm lắng xuống, không gian tu viện được yên tĩnh phần nào. Các thầy các sư cô cố gắng duy trì thời khóa tu học nhờ sự che chở của Chư Tôn Đức, những ân nhân xa gần, và sự thông cảm  phần nào của chính quyền địa phương.

Hơn bốn tuần về trước, các  anh Công An Xã Đambri gửi giấy mời đại diện tăng thân đến ban Công An Xã Đambri để làm việc và đề nghị tăng thân làm thủ tục kê khai nhân khẩu, thay đổi hộ khẩu nhân khẩu theo hai mẫu đơn ( HK01, HK02 Ban Hành) để các anh đề xuất lên Công An Thị Xã Bảo Lộc tạo điều kiện cấp sổ tạm trú. Tăng thân thực hiện theo sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh với lòng tin tưởng và biết ơn…

Lần làm việc thứ nhất tại ban Công An Xã Đambri, qua sự hướng dẫn của anh Sinh (Công An Thị Xã Bảo Lộc, phụ trách về cư trú), anh Hải (phó Công An Xã Đambri). Các thầy và sư cô đại diện tăng thân làm bản mẫu tại nơi làm việc, sau đó đưa anh Sinh xem lại chỗ nào chưa đầy đủ để nhờ anh hướng dẫn thêm. Anh Sinh xác nhận làm như thế là đầy đủ. Thấy phong cách, tác phong làm việc của các anh có sự cởi mở, vui vẻ và thân thiện, các thầy và các sư cô hỏi về phần ý kiến chủ hộ trong đơn (Thay Đổi Hộ Khẩu, Kê Khai Nhân Khẩu) thì anh Sinh trả lời là phần đó không sao. Biết rằng, từ thời gian không được chủ hộ bảo lãnh  cho đến nay, tăng thân tại tu viện Bát Nhã gặp khó khăn về mọi mặt, trong đó có vấn đề cư trú.

Lần làm  việc thứ hai (17-08-2009) tại ban Công An Xã Đambri, các thầy và các sư cô không được làm việc với anh Sinh mà làm việc với anh Lương và anh Liên (Công An Thị Xã Bảo Lộc) nhưng người tiếp nhận hồ sơ là anh Thuật (trưởng công an xã Đambri). Vì anh Thuật đã nhận hồ sơ nên các thầy và các sư cô ra về với sự tin tưởng chính quyền địa phương đang tạo kiện cho tạm trú.

Lần làm việc thứ ba (07-09-2009) tại ban Công An Xã Đambri, làm việc với anh Thuật, anh Thạch và một anh công an thị xã phụ trách về cư trú.  Các anh công an trả lại hồ sơ cho các thầy và các sư cô. Các anh cho rằng những hồ sơ này không đủ thủ tục, chưa đủ điều kiện cư trú. Các thầy các sư cô không nhận hồ sơ, đồng thời đề nghị nên có buổi làm việc khác có mặt những người làm việc lúc ban đầu như anh Sinh, anh Lương, vì qua những lần làm việc trước đây các anh đã hứa là tạo điều kiện và đã nhận hồ sơ.

09 h 30, sáng thứ hai 14-09-2009 tăng thân nhận được giấy thông báo của ban Công An Xã Đambri với nội dung ‘hồ sơ chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú’.

Tăng thân, những người tu sĩ tuổi còn rất trẻ, không vi phạm pháp luật và giáo luật, không làm mất an ninh trật tự của địa phương, là công dân của đất nước, chỉ thuần túy về tu học và tha thiết mong mỏi được yên ổn tu học để góp phần xây dựng đất nước bằng đời sống phạm hạnh trong sáng của mình. Như vậy rất xứng đáng được quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp đỡ vì đất nước ta đề cao tinh thần xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nghĩ  rằng với lí do hồ sơ chưa đủ điều kiện tạm trú chỉ một nguyên nhân duy nhất là chủ hộ không tiếp tục bảo lãnh (mà điều này các anh đã nắm rất rõ từ trước, cũng như các anh đã từng nói chủ hộ không bảo lãnh thì các thầy và các sư cô cư trú không hợp pháp). Các thầy và các sư cô đã thật lòng tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn của các anh công an - và hôm nay nhận được giấy báo vẫn là “chưa đủ điều kiện tạm trú”. Việc hướng dẫn, lời hứa tạo điều kiện và những hồ sơ trước thì nhận, sau  trả lui…

Thật khó  hiểu làm sao…???

Sau đây là một số giấy tờ liên quan đến việc đăng kí tạm trú tạm vắng

01


02

 

03

04

05

HK01

HK02