By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Mây trắng mở đường qua

Mây trắng mở đường qua

Email In PDF.

Mây trắng mở đường qua

(Bài thơ lấy cảm hứng từ Đề Thiền Duyệt Thất
của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sáng tác năm 1962.
Nỗi buồn mang tên Bát Nhã đã đi vào lịch sử PGVN, đầu thế kỷ 21).

Khói, mây giăng đầu núi
Gió buốt lạnh đồi trà
Thiền đường Tâm bất động
Kính vỡ như sương sa.
Ta im lặng hùng tráng
Chúng búa, gậy sa đà
Cửa thiền như xó chợ
Phân, đá chọi gần xa.
Trời Phật cao xa quá
Cơm áo nặng ngàn nhà
Dù điện hay nước cắt
Hơi thở vẫn vào ra.
Sự đời dù nghiêng ngã
Chánh niệm chẳng rời xa
Quán từ bi, hỷ xả
Ba bảy tám sơn hà *.
Lửa định tâm vô úy
Máu chảy ruột chẳng mềm?
Bát Nhã dù khiếm nhã
Phước Huệ rộng đón ta.
Trung thu trăng lạnh buốt
Mưa dầm và bão xa
Bù nhìn như giáo hội
Mây trắng mở đường qua!

Phổ Tâm

17 tháng Tám, Kỷ Sửu,

5-10-2009

 

*: 378 Tăng ni thiền sinh từng tu học tại Tu viện Bát Nhã, xã Đam B’ri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

 

Đề thiền duyệt thất
Gối nhẹ mây đầu núi
Nghe gió thoảng hương trà
Thiền Duyệt tâm bất động
Rừng cây dâng hương hoa.

Ta thức dậy một sáng
Sương lam phủ mái nhà
Hồn nhiên cười tiễn biệt
Chim chóc vang lời ca.

Đời đi về muôn lối
Quan san mộng hải hà
Chút lửa hồng bếp cũ
Ấm áp bóng chiều sa.

Đời vô thường vô ngã
Người khẩu Phật tâm xà
Niềm tin còn gửi gấm
Ta vui lòng đi xa.

Thế sự như mộng huyễn
Quên tuế nguyệt ta đà
Tan biến dòng sinh tử:
Duy còn Ngươi với Ta.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh