By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Gíao hội PG & Nhà nước VN Công văn Số: 425-HĐTS V/v đề nghị báo cáo sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ

Công văn Số: 425-HĐTS V/v đề nghị báo cáo sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ

Email In PDF.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----0-----
VĂN PHÒNG 2
Số : 425/ CV. HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------0---------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2009

V/v đề nghị báo cáo sự việc xảy ra
ngày 27/9/2009 tại tu viện Bát Nhã và
chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO
TỈNH LÂM ĐỒNG

Các sự kiện liên quan đến Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu Viện Bát Nhã là vấn đề mà Trung ương Giáo hội đang quan tâm và đang tập trung phối hợp cùng Ban Trị sự, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, thị xã Bảo Lộc: để tìm phương án giải quyết tốt nhất, nhằm ổn định tình hình Phật giáo tại địa phương.

Tuy nhiên, vào ngày 27/9/2009 một sự kiện xảy ra tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc đã làm ảnh hưởng đến dư luận và gây nên sự bức xúc trong Tăng Ni , Phật tử .

Nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại Tu viện Bát Nhã và tình hình Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai đang ở tại chùa Phước Huệ , thị xã Bảo Lộc trong thời gian sớm nhất .

Kính chúc Quý Ban Phật sự viên thành.


Nơi nhận:
-như trên
-lưu

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ TỔNG THƯ KÝ Kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG 2

Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP

2009-10-02 - CV_425-GHPGVN