By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Hãy giữ trọn niềm tin

Hãy giữ trọn niềm tin

Email In PDF.

Con của mẹ  hãy yên lòng trước những thế lực vô minh bạo tàn, nếu cần mẹ cũng chết cùng con. Gia đình mình tuy đến đạo muộn màng nhưng mẹ biết là con của mẹ đã chọn được con đường đúng đắn. Cả gia đình sẽ có mặt cùng con. Hãy giữ trọn niềm tin. Thầy T nói với mẹ là các vị trụ trì ở các tỉnh thành đã có những buổi học tập về vấn đề đăng ký tạm trú và tuyên truyền với những luận điệu xuyên tạc và yêu cầu không chứa chấp ai có liên hệ với Bát Nhã, họ nói là tạo điều kiện cho các thầy cô về lại địa phương nhưng thật sự họ không làm như vậy, mấy bữa nay công an vẫn tiếp tục vào nhà mình dụ dỗ, răn đe nhưng mẹ và gia đình vẫn giữ lập trường.

Con của mẹ tại chùa Phước Huệ. Gia đình thật khó khăn để chấp nhận khi con đi xuất gia nhưng qua sự tu hành của con đã giúp xây dựng và hàn gắn gia đình và niềm tin yêu vào nhau.

Tu viện Bát Nhã đã gắn liền với địa danh thị xã Bảo Lộc, người dân trên địa bàn chỉ biết là ở nơi ấy có những người rất trẻ và cả tuổi đời và tuổi đạo tu tập chung với nhau như một khu dân cư văn hoá, không một tiếng chửi thề, không một tệ nạn và mẹ rất vui khi con của mẹ nơi đó. Mẹ đã từng họp khu phố và luôn được hội phụ nữ, các tổ trưởng và công an khu vực luôn đề cao việc xây dựng một khu phố văn hoá, nhưng thật sự thấy khó mà thực hiện được vì qua những sự kiện vừa qua tại tu viện Bát Nhã cho thấy chính quyền đang thực hiện trái ngược nếp văn hoá dân tộc, họ đã lấy hình ảnh tu viện ra khỏi lòng dân để đưa khu khai thác Bauxite chính thức đi vào hoạt động.

Cả gia đình đang hướng trọn về con, tăng thân, Ôn trụ trì đang cưu man và các ân nhân khắp nơi. Xin chư vị long thần hộ pháp chư thiên khai mở cho các vị lãnh đạo.

Mẹ của con!