By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Báo chí quốc tế Đại diện tăng ni Bát Nhã kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải tỏa hiểu lầm với chính quyền Việt Nam

Đại diện tăng ni Bát Nhã kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải tỏa hiểu lầm với chính quyền Việt Nam

Email In PDF.

Hôm qua, tu sĩ Trung Hải, đại diện tăng ni Bát Nhã đã đến trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, nhờ đến sự can thiệp của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để giúp "giải tỏa hiểu lầm" với chính quyền Việt Nam. Từ Genève trở về Pháp, tu sĩ có nhã ý trả lời phỏng vấn RFI.

"Thiếu đạo đức thì phát triển kinh tế không đủ để tạo hài hòa trong xã hội. Hàng trăm thanh thiếu niên Việt Nam xuất gia tu học tại Bát Nhã, với nguyện vọng là làm sao góp phần nhỏ nhoi của mình cho đất nước. Nhưng chính quyền Việt Nam đã gây áp lực với mục tiêu giải tán tăng đoàn". Trên đây là nhận định của tu sĩ Trung Hải, một trong số tăng sinh Bát Nhã đầu tiên.

Tu sĩ Trung Hải đã rời Việt Nam vài hôm trước khi xảy ra sự cố Bát Nhã ngày 29 tháng 6. Sau khi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève vào hôm qua, nhờ sự can thiệp của nước ngoài để giúp "giải tỏa hiểu lầm" với chính quyền Việt Nam. Vừa từ Genève trở về làng Mai, tu sĩ Trung Hải cho biết tình hình Bát Nhã hiện nay ra sao, kể từ khi đại diện tu sĩ Làng Mai ở Pháp đến sứ quán Việt Nam ở Paris vào đầu tháng 10.

Phỏng vấn tu sĩ Trung Hải

Nguồn: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5762.asp