By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Công an gây khó dễ chùa Từ Đức

Công an gây khó dễ chùa Từ Đức

Email In PDF.

Vào lúc  19:00 tại chùa Từ Đức, huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Trước đây sau khi bị đánh đuổi ra khỏi Bát Nhã, một số sư cô đã về tị nạn tại chùa Từ Đức dưới sự che chở của thượng tọa Giác Viên. Nhưng bây giờ 19 sư  cô và một thầy bị công an Khánh Hòa buộc ra khỏi chùa và rời khỏi tỉnh Khánh Hòa.

8h15: Các sư cô đã phải lên xe rời chùa Tư Đức.

Các Công an viên và Công an mặc thường phục đang xuất hiện lai vãng trước cổng chùa Từ Đức  để theo dõi.

Theo công văn 037 và 429 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cho phép những vị trụ trì có cơ sở trực thuộc giáo hội có thể làm đơn bảo lãnh các tăng ni tại tu viện Bát Nhã và chính quyền địa phương các tỉnh tạo điều kiện nhưng thực tế dù thượng tọa Giác Viên làm đơn xin bảo lãnh cho các tăng ni đang chạy nạn về chùa Từ Đức trong thời gian có thể, nhưng Công an Khánh Hòa không tạo điều kiện mà gây áp lực, tuyên truyền không đúng về tình trạng rất khó khăn của tăng ni đã bị đánh bật ra khỏi tu viện Bát nhã vào ngày 27.09.2009.

Những ngày sắp tới, những tăng ni thuộc tỉnh Khánh Hòa không biết chính quyền Khánh Hòa có giải pháp nào thỏa đáng hay tiếp tục buộc những người trong tỉnh không thuộc huyện Cam Lâm cũng phải rời khỏi chùa Từ Đức? Như vậy chủ trương của chính quyền buộc các tăng ni về địa phương trong các tỉnh khác có thể xảy ra trường hợp tương tự.